outsourcing

dlaczego?

Dlaczego outsourcing

Bo warto

Outsourcing to zlecenie innej, zewnętrznej firmie czynności i zadań niezwiązanych z głównym profilem działalności przedsiębiorstwa. Globalne zmiany gospodarcze zachęcają firmy do przemyślenia swoich praktyk biznesowych, znalezienia nowych sposobów na najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów i usprawnienia własnych procesów biznesowych. 

Ostatnie lata pokazały, że coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z usług outsourcingowych. Jest to spowodowane faktem, że bardziej opłacalne jest współpracowanie z wyspecjalizowanymi firmami niż, na przykład, utrzymywanie działów zróżnicowanych specjalistów wśród swoich pracowników. Zdarzają się sytuacje, kiedy należy wykonać jakąś usługę, a firma nie posiada specjalistów, mających odpowiednie doświadczenie w danej dziedzinie. W przypadku długoterminowych zadań specjalistycznych opłaca się również korzystać z usług specjalistycznych firm, które zawsze są w stanie podjąć się tego działania oraz posiadają cenne doświadczenie, a pożądany rezultat osiągany jest znacznie szybciej.

Wszystko to pozwala skoncentrować się na rozwoju biznesu, otwieraniu nowych rynków, pozyskiwaniu nowych klientów, partnerów oraz wdrażaniu nowych inwestycji itd.

Zalety Outsorcingu

  • niezawodność (świadczenie usług na wysokim poziomie przez profesjonalistów w możliwie najkrótszym czasie),
  • oszczędności (korzystanie z usług firm outsourcingowych zwiększa rentowność firmy i wydajność przedsiębiorstwa, możliwość skoncentrowania się na ważniejszych i globalnych obszarach firmy, odpowiednich celach),
  • brak czynnika ludzkiego(pracownicy firm outsourcingowych są wymienni, dlatego sytuacje życiowe personelu – urlop macierzyński, choroba, urlop itp.) nie wpływają na czas i jakość pracy,
  • czas na rozwój nowych kierunków firmy lub wzmocnienie już istniejących (korzystanie z outsourcingu daje cenny czas, który może być bardziej opłacalny dla Twojej firmy),
  • brak potrzeby wyszukiwania, selekcji i zatrudniania personelu.

Korzyści, które nasi partnerzy otrzymują w wyniku umowy outsourcingowej z Angast 

  • zapewnienie odpowiedniego personelu;
  • koszty utrzymania własnego personelu są obniżone;
  • wysoka jakość wykonywanych zadań;
  • stale rosnący zysk.